Youwin

Amaç

YouWiN! Girişimi teşvik etmek, küçük işletmelerin büyümesine yardımcı olmak ve istihdam yaratmak için hükümet tarafından yürütülen ulusal bir iş planı yarışmasıdır. Ulusal medya kampanyaları, uygun genç vatandaşları bir web sitesine kaydolmaya ve değerlendirme için iş fikirlerinin bir taslağını sunmaya teşvik etti. Bir jüri heyeti, en umut verici olanı bulmak için iş fikirlerini değerlendirir ve bu başvuru sahipleri bir iş planı hazırlamak üzere eğitilir.

İnsanlar

YouWiN! web sitesine çok sayıda ziyaret yapılan yüksek profilli bir programdır. Ve perde arkasında aşağıdakileri destekleyen çevrimiçi sistemler vardır:

  • Konsept notlarını ve bitmiş iş planlarını kaydeden ve gönderen yüz binlerce başvuru sahibi
    kavram notlarını ve iş planlarını değerlendiren onlarca jüri üyesi
    yönetim ekibi ve izleme personeli, ziyaretleri koordine etmek, işletmelerin nasıl performans gösterdiğine dair veri toplamak ve hibelerinin her aşaması için şartlara uyup uymadıklarını kontrol etmek